Hľadáte fotografa, šikovného remeselníka, voľné miesto v škôlke, strážnu službu SBS, ubytovanie vo wellness, kozmetičku, kaderníčku či inú službu, radu, volný termín alebo cenovú kalkuláciu?

Zadajte a pošlite dopyt zadarmo a na odpoveď nebudete dlho čakať.

DOPYT slúži na získanie informácií o službách, radách, voľných termínoch a pod.
Dopyty s obsahom ponuky tovaru budú blokované.

Lokalita / stačí vybrať jednu z možností

Celá SR Kraj Okres Mesto

Príloha

v prípade, že potrebujete priložiť obrázok, stlačte "vybrať súbor"

Dopyt zadáva

vaše údaje vidí len dopytovaný subjekt

Súkromná osoba Firma/Živnostník
 • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
 • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
 • IČO: 47387874
 • DIČ: 2023849080
 • Účet: 2943010051/1100
 • Klokoč 1, 962 25
 • info@kvalitnesluzby.sk
 • +421 918 698 248

 • Okr. súd Banská Bystrica,
  odd. Sro, vl. č. 24823/S